För ett sunt samhälle och goda morgondagar

Vi bryr oss om dig och vår omvärld, därför sträcker sig vårt engagemang långt bortom vårt breda sortiment. Vi verkar med vetskapen att allt vi väljer att göra idag, påverkar kommande generationers morgondag. Att välja hållbart ska vara självklart, det är upp till oss att bevisa. Genom att vara ett gott exempel, kan vi leda andra på en grönare väg mot en ljusare framtid.

Kontakta oss

Att göra medvetna val ska vara enkelt, därför jobbar vi aktivt för att certifiera våra möbler.

Certifieringar

Byggvarubedömningen

Ett system som tar hänsyn till produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men också dess sociala påverkan i leverantörsledet.

 

Giftfri Förskola

Giftfri Förskola arbetar aktivt för att minimera mängden farliga ämnen på Sveriges förskolor. Möbler med märkningen, innebär att de överträffar EU-lagstandard.

 

Möbelfakta

En garant för kvalitet, säkerhet, miljövänlig produktion, återvinningskrav, samt att mänskliga rättigheter och arbetsförhållande upprätthålls.

 

SundaHus

Ett bedömningssystem för att underlätta medvetna och systematiska materialval med så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt.

 

Svanen

Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast, och tillhör de minst miljöbelastande på marknaden.

Tidlöst och resurssmart

Vi ska vara en miljövänlig producent, som ställer krav på återvinning, och ser till att mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden upprätthålls. Våra material är noga utvalda och präglas av kretsloppstanken; allt som utvinns ur naturen ska användas uthålligt, återvinnas eller omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

 

Vi är trygga i vår historik, men också lyhörda för framtiden: vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vårt miljöarbete i samverkan med kollegor, leverantörer och kunder.

Vårt eko

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport för 2023 lyfter vi fram hur vi som koncern (Sono Group) kan bidra till en mer hållbar arbetsvardag som ekar in i framtiden. Våra fokusområden är: leverantörer, medarbetare, kunder och samhälle.

Läs rapporten