Påbyggnadsram Ergosingel

Påbyggnadsram avsedd för ErgoSingle Workstation. Ramen är anpassad för c/c 670 mm. Med påbyggnadsram kan ErgoSingle enkelt kompletteras med fler påbyggnadsdetaljer.

  • Art.nr M20465