Försäljningsvillkor

 

2. Försäljningsvillkor för företag    3. Försäljningsvillkor till privatpersoner
2.1 Parterna 3.1 Parterna
2.2 Priser 3.2 Priser
2.3 Avtal 3.3 Avtal
2.4 Orderbekräftelse 3.4 Orderbekräftelse
2.5 Betalningsvillkor 3.5 Betalningsvillkor
2.6 Leveranstid 3.6 Leveranstid
2.7 Leveransförsening 3.7 Leveransförsening
2.8 Frakt och leverans 3.8 Frakt och leverans
2.9 Leveranskontroll, varumottagning 3.9 Leveranskontroll, varumottagning
2.10 Retur- och ångerrätt 3.10 Retur- och ångerrätt
2.11 Reklamation vid brister 3.11 Reklamation vid brister
2.12 Garanti 3.12 Köparens rättigheter vid leveransförsening
2.13 Reservation 3.13 Köparens rättigheter vid fel på varan
2.14 Tvist 3.14 Säljarens rättigheter vid köparens avtalsbrott
2.15 GDPR och personuppgifter 3.15 Reservation
  3.16 GDPR och personuppgifter
  3.17 Tvist

1. Inledning

GBP Ergonomics AB är en komplett leverantör av inredningar till arbetsplatser när det gäller industri, lagerinredningar, verkstadsinredningar, materialhanteringsprodukter och kontor. Avtalet mellan köpare och säljare består av upplysningar, som säljaren ger om köpet i vår beställningslösning på nätbutiken (bl.a. upplysningar om varans art, mängd, kvalitet, andra egenskaper, pris och leveransvillkor), eventuell direktkorrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) samt dessa försäljningsvillkor. Vid tvist mellan: 1. upplysningar som säljaren gett om köpet i beställningslösningen på nätbutiken, 2. direkt korrespondens mellan parterna, 3. villkoren i försäljningsvillkoren, gäller den direkta korrespondensen mellan parterna före försäljningsvillkoren såvida det inte bryter mot gällande lag. GBP Ergonomics AB vänder sig huvudsakligen till företag med organisationsnummer. Nu har även svenska privatpersoner möjlighet att köpa exakt samma produkter som de professionella användarna. Som privatperson har du andra rättigheter vid köp på internet än vad företagskunder har. Därför har GBP Ergonomics AB andra försäljningsvillkor för privatpersoner som följer gällande e-handelsregler. Försäljningsvillkor för privatpersoner finner du här.

 

2. Försäljningsvillkor för företag

2.1 Parterna

Säljare är

Företagsnamn: GBP Ergonomics AB
Adress: Kylvägen 4, Torsvik, 556 52 Jönköping
E-post: info@gbp.se
Telefon: 0472-26 16 00
Telefax: 0472-26 16 16
Org.nr: 556227-4190

Köpare är det företag, med angivet organisationsnummer, som beställer varorna. Säljaren förutsätter att den som gör beställningen gör det på företagets vägnar och är bemyndigad att göra det. Säljaren kan inte stå till ansvar om så inte är fallet.

Säljare omtalas i den följande texten som: GBP Ergonomics AB, “säljare”, “vi”, “oss”, ”vår” eller “vårt”. Köparen omtalas i det följande som: köpare, “du”, “dig”, “din“ eller “ditt”.

2.2 Priser

Alla våra priser är exklusive frakt, moms och betalningskostnader om inget annat har angetts. Kostnad för pall och pallkragar kan tillkomma. Priserna är angivna i svenska kronor.GBP Ergonomics AB ändrar priserna på produkterna utifrån ändringar i valutakurser, nya priser från producenterna eller den generella kostnadsnivån. Sänkningar eller höjningar av priset påverkar inte bekräftade beställningar. Om du får en offert från GBP Ergonomics AB, gäller den i en månad, om inget annat skriftligen avtalats. Vid stora förändringar av råvarupriser eller valutakurser eller andra förhållanden som GBP Ergonomics AB inte kan kontrollera, kan GBP Ergonomics AB annullera sin offert.

2.3 Avtal

Avtalet är bindande för båda parter när din beställning är registrerad i vårt ordersystem. En part är dock inte bunden av avtalet, om det förekommit skriv- eller stavfel i bekräftelsen från säljarens beställningssystem i nätbutiken eller i köparens beställning om det är uppenbart och den andra parten borde ha förstått att det var fel. Vid varje beställningstillfälle skall du acceptera våra försäljningsvillkor. Du uppmanas att läsa villkoren noggrant, så att du förstår dina rättigheter och dina skyldigheter. Alla avtal tecknas på svenska.

2.4 Orderbekräftelse

När du har godkänt köpet i nätbutiken kommer du att få en preliminär bekräftelse på din beställning till din e-post. Din beställning skickas vidare från nätbutiken till en av våra kundtjänstmedarbetare, som kvalitetssäkrar din beställning och skickar en slutgiltig orderbekräftelse. Kvalitetssäkringen består i att kontrollera, att vi kan leverera enligt din beställning, att vi har riktig information om leveransadressen samt att det beställande företaget har tillfredsställande kreditvärdighet (gäller vid val av faktura som betalningsform).

2.5 Betalningsvillkor

www.gbp.se kan du betala med de kredit- eller betalkort som visas, när du blir ombedd att välja betalningssätt. Vid betalning med kreditkort gäller lagen för kreditkortsköp. Betalning med kreditkort är tryggt och enkelt. På en säker sida slår du bara in ditt kortnummer och giltighetsdatum, för att sedan bara vänta på leveransen. Vi samarbetar med DIBS Payment Services, Nordens största leverantör av betalningstjänster via internet och kortleverantörer, för att få snabbast möjliga information om ditt kort. Allt sker i mycket säkra former med krypterad information, dvs ingen ser dina kortuppgifter under hela köpprocessen. När du lägger en order hos oss med ditt kort som betalningssätt, blir kortet kontrollerat att det är äkta och att det finns täckning på det. När betalningen blivit godkänd, kommer du tillbaka till www.gbp.se och får en bekräftelse på att köpet är genomfört. Om du annullerar en beställning förs pengarna tillbaka till kortet. Vi förbehåller oss rätten att göra kontroll gällande korttransaktionen, där vi finner det nödvändigt, samt rätten att neka köp utan förklaring, om kortinformationen inte låter sig verifieras. Vi tar ingen avgift vid betalning med kort. Beloppet reserveras på kortet vid beställningen och dras samma dag som slutgiltig orderbekräftelse sänds till dig. Vid eventuell kreditering av hela eller delar av en order som är betald med kreditkort, förs pengarna tillbaka till samma kort och inte som direkt utbetalning till bankkonto.p>Företag kan välja att betala mot faktura, vid fakturering gäller 30 dgr netto. GBP Ergonomics AB förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på alla köpande företag. Vid val av pappersfaktura tillkommer en faktura- och administrationsavgift på 75:-. Vidare förbehåller sig GBP Ergonomics AB äganderätten av försålda varor intill det att full likvid erhållits.

2.6 Leveranstid

I nätbutiken framgår det om varan finns på lager och om förväntad leveranstid. Då transporttiden beror på varans beskaffenhet, orderns storlek samt vart varorna skall levereras, definierar vi leveranstid med när varorna skickas från vårt lager eller från vår tillverkare. Normalt sänds lagervaror inom 2 – 3 dagar och produkter som tillverkas mot order inom 3 – 4 veckor. Ring oss på 0472-26 16 00 eller sänd ett mail till info@gbp.se om du vill avtala en bestämd leveranstid. När GBP Ergonomics AB mottagit och registrerat din order reserveras varorna i vårt ordersystem. Detta gör att vi kan garantera att "först till kvarn" också får varorna först, även om inte alla varor på beställningen finns för leverans.

2.7 Leveransförsening

Försenad leverans ger inte köparen rätt till ersättning eller annullering utan att detta skriftligen accepterats av GBP Ergonomics AB

 

2.8 Frakt och leverans

GBP Ergonomics AB levererar inom Sverige. Om du har frågor som rör leveranser utanför Sverige, kontakta försäljningsavdelningen på info@gbp.se eller telefon 0472 - 26 16 00. Om inget annat särskilt har avtalats, gäller INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place) mottagarens adress på gatunivå. Inbärning, montage eller annan godshantering på mottagares adress ingår ej, om inte detta är specificerat i ett skriftligt avtal. Ansvaret för varan övergår till köparen vid mottagande av leveransen, enligt avtalet. Om köparen underlåter sig att överta vara som ställts till hans eller hennes ansvar enligt avtal, har köparen likväl ekonomiskt ansvar för inkomstbortfall och skada som inte beror på varan i sig självt.

2.9 Leveranskontroll, varumottagning

När du tar emot varorna, skall du kontrollera att den stämmer med beställningen, om den har blivit skadad under transporten eller om något saknas.
Om varan skadats under transporten och det syns på emballaget skall det skrivas på fraktsedeln vid mottagandet av varan.
Be chauffören eller utlämningsstället signera handlingarna! Meddela oss inom 7 dagar, gärna med dokumentation i form av bilder eller liknande.
Synliga skador, som inte anmälts vid varumottagandet, är inte berättigade till ersättning.

2.10 Retur- och ångerrätt

Du har returrätt inom 10 dagar från det att varan mottogs, om varan inte motsvarar dina förväntningar. Då gäller följande:

1. Kontakta GBP Ergonomics AB per telefon 0472-26 16 00 eller via e-post till info@gbp.se och informera om, att du vill returnera varan.
2. Kund- och beställningsnummer måste alltid uppges vid alla kontakter.
3. Varan du önskar att returnera, ska vara oanvänd, oskadad och väl förpackad i originalemballaget.
4. Köparen betalar själv kostnader för returtransport vid bruk av returrätten.
5. Returnerad produkt - som måste vara i oskadat skick - krediteras till 80 % av ordervärdet.
6. Vi ersätter inte skador, som förorsakats av kunden.
7. Vid köp av större kvantiteter måste du först beställa ett prov för att returrätten ska gälla.
8. Returrätten gäller inte för beställda varor, som inte är lagerförda.

Vänligen returnera inte varor innan du först avtalat detta med GBP Ergonomics AB samt erhållit ett returnummer. Returer utan avtal krediteras ej.

2.11 Reklamation vid brister

Om det föreligger brister vid varans leverans skall du inom rimlig tid efter det att det bristen uppdagats kontakta oss och påpeka bristen. GBP Ergonomics AB tillåter sig att tolka inom rimlig tid som 7 arbetsdagar efter det att du mottagit varan.

Om leveransen har brister, som inte beror på er eller förhållanden hos er, skall vi utan onödig väntan välja mellan att rätta till felet, skicka ersättningsprodukter eller komma överens med dig om en prisreducering. Bristen skall åtgärdas eller ersättningsprodukt skall sändas utan kostnader och minsta möjliga problem för er.

Fel varor eller saknade varor i förhållande till orderbekräftelsen, som inte beror på att varor är restnoterade, har vi egna rutiner för att hantera så snabbt och enkelt som möjligt. Kontakta oss omgående på telefon 0472 - 26 16 00 eller via mail på info@gbp.se. Vi kommer sedan att reda ut vad som har hänt. Vänligen returnera inga varor, utan att först avtalat detta med oss på GBP Ergonomics AB

2.12 Garanti

På alla varor är det minst två års garanti vid normal användning. Andra garantivillkor framgår i vår tryckta katalog. Om du vill reklamera en vara inom garantitiden, har vi egna rutiner för att lösa detta så fort som möjligt. Kontakta oss på telefon 0472 - 26 16 00 eller via mail på info@gbp.se. Vi kommer sedan att reda ut vad som har hänt. Vänligen returnera inga varor utan att först avtalat detta med oss på GBP Ergonomics AB. Om leveransen har brister, som inte beror på er eller förhållanden hos er, skall vi utan onödig väntan välja mellan att rätta till felet, skicka ersättningsprodukter eller komma överens med dig om en prisreducering. Bristen skall åtgärdas eller ersättningsprodukt skall sändas utan kostnader och minsta möjliga problem för er.

2.13 Reservation

Vi strävar efter att ge dig så korrekt information som möjligt om våra produkter. Vi reserverar oss dock för skriv- och tryckfel som kan förekomma, vilket kan innebära att vi inte kan leverera en produkt så som den är beskriven i vår nätbutik, katalog eller övrigt marknadsföringsmaterial. Vi förbehåller oss också rätten att annullera din beställning eller delar av den, när produkter blir slutsålda eller ej tillverkas längre. Om en produkt har tagit slut och inte kan återanskaffas kommer vi att meddela dig det, eventuellt tillsammans med information om ersättningsprodukter. Du har då möjlighet att acceptera vår ersättningsvara eller att annullera beställningen.

På grund av produktionstekniska orsaker, bildskärmars möjlighet att återge färger kan det förekomma färgavvikelser mot varorna som visas i nätbutiken. Vi reserverar oss också till produkt- och konstruktionsförändringar samt händelser som ligger utanför vår kontroll, ex. naturkatastrofer, krig mm. (force majeure). Vidare reserverar vi oss för prisförändringar, det är priset på orderbekräftelsen som gäller. Vårt ansvar är utan förbehåll uppåt begränsat till fakturavärdet på själva varan och vi kan inte belastas för eventuella följd- eller merkostnader.

2.14 Tvist

Parterna skall försöka att lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte är möjligt skall tvisten lösas enligt svensk rättspraxis. Drivs ärendet till domstol skall det avgöras i säljarens tingsrätt.

2.15 GDPR och personuppgifter

GBP Ergonomics eftersträvar en hög nivå av dataskydd för att du ska känna dig trygg och säker. Vi har följande rutiner när det gäller GDPR och vi samarbetar med underleverantörer som uppfyller kraven på en säker databehandling enligt GDPR. För att vi ska kunna ingå ett avtal med dig behöver vi bland annat ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det här är den information vi behöver för att leverera produkterna till dig samt att kontakta dig om villkoren i samband med beställningen. Vi är också skyldiga att behålla denna information i samband med redovisning, skattehantering och eventuell garanti/returhantering så att historiken inte kan raderas. Alla personuppgifter lagras och hanteras emellertid i enlighet med och som beskrivs i EU: s databeskyddsförordning, The General Data Protection Regulation (GDPR).

3. Försäljningsvillkor till privatpersoner

3.1 Parterna

Säljare är:

Företagsnamn: GBP Ergonomics AB
Adress: Kylvägen 4, 556 52  JÖNKÖPING
E-post: info@gbp.se
Telefon: 0472 - 26 16 00
Telefax: 0472 - 26 16 16
Org.nr: 556227-4190

Köpare är den person som beställer varorna. Säljaren förutsätter att den som gör beställningen är den som han / hon utger sig att vara. Säljaren kan inte stå till ansvar om så inte är fallet.

Säljare omtalas i den följande texten som: GBP Ergonomics AB, “säljare”, “vi”, “oss”, ”vår” eller “vårt”. Köparen omtalas i det följande som: köpare, “du”, “dig”, “din“ eller “ditt”.

3.2 Priser

Alla våra priser är exklusive frakt, moms och betalningskostnader om inget annat har angetts. Kostnad för pall och pallkragar kan tillkomma. Priserna är angivna i svenska kronor. GBP Ergonomics AB ändrar priserna på produkterna utifrån ändringar i valutakurser, nya priser från producenterna eller den generella kostnadsnivån. Sänkningar eller höjningar av priset påverkar inte bekräftade beställningar. Om du får en offert från GBP Ergonomics AB gäller den i en månad om inget annat skriftligen avtalats. Vid stora förändringar av råvarupriser eller valutakurser eller andra förhållanden som GBP Ergonomics AB inte kan kontrollera, kan GBP Ergonomics AB annullera sin offert.

3.3 Avtal

Avtalet är bindande för båda parter när din beställning är registrerad i vårt ordersystem. En part är dock inte bunden av avtalet om det förekommit skriv- eller stavfel i bekräftelsen från säljarens beställningssystem i nätbutiken eller i köparens beställning om det är uppenbart och den andra parten borde ha förstått att det var fel. Vid varje beställningstillfälle skall du acceptera våra försäljningsvillkor. Du uppmanas att läsa villkoren noggrant så att du förstår dina rättigheter och dina skyldigheter. Alla avtal tecknas på svenska. Vi säljer inte till minderåriga, du måste var minst 18 år gammal för att handla på www.gbp.se

3.4 Orderbekräftelse

När du har godkänt köpet i nätbutiken kommer du att få en preliminär bekräftelse på din beställning till din e-post. Din beställning skickas vidare från nätbutiken till en av våra kundtjänstmedarbetare som kvalitetssäkrar din beställning och skickar en slutgiltig orderbekräftelse. Kvalitetssäkringen består i att kontrollera att vi kan leverera enligt din beställning och att vi har riktig information om leveransadressen. Vi ber dig att kontrollera, att den slutgiltiga orderbekräftelsen stämmer med beställningen när det gäller antal, varor, pris m.m. Om det inte stämmer, ber vi dig omgående kontakta vår kundsupport på info@gbp.se eller telefon 0472 - 26 16 00 snarast möjligt.

3.5 Betalningsvillkor

www.gbp.se kan du betala med de kredit- eller betalkort som visas när du blir ombedd att välja betalningssätt. Vid betalning med kreditkort gäller lagen för kreditkortsköp, betalning med kreditkort är tryggt och enkelt. På en säker sida slår du bara in ditt kortnummer och giltighetsdatum, för att sedan bara vänta på leveransen. Vi samarbetar med DIBS Payment Services, Nordens största leverantör av betalningstjänster via internet och kortleverantörer, för att få snabbast möjliga information om ditt kort. Allt sker i mycket säkra former med krypterad information, dvs ingen ser dina kortuppgifter under hela köpprocessen. När du lägger en order hos oss med ditt kort som betalningssätt, blir kortet kontrollerat att det är äkta och att det finns täckning på det. När betalningen blivit godkänd kommer du tillbaka till www.gbp.se och får en bekräftelse på att köpet är genomfört. Om du annullerar en beställning förs pengarna tillbaka till kortet. Vi förbehåller oss rätten att göra kontroll gällande korttransaktionen där vi finner det nödvändigt, samt rätten att neka köp utan förklaring om kortinformationen inte låter sig verifieras.
Vi tar ingen avgift vid betalning med kort. Beloppet reserveras på kortet vid beställningen och dras samma dag som slutgiltig orderbekräftelse sänds till dig. Vid eventuell kreditering av hela eller delar av en order som är betald med kreditkort, förs pengarna tillbaka till samma kort och inte som direkt utbetalning till bankkonto. Vidare förbehåller sig GBP Ergonomics AB äganderätten av försålda varor intill det att full likvid erhållits

3.6 Leveranstid

I nätbutiken framgår det om varan finns på lager och om förväntad leveranstid. Då transporttiden beror på varans beskaffenhet, orderns storlek samt vart varorna skall levereras definierar vi leveranstid med när varorna skickas från vårt lager eller från vår tillverkare. Normalt sänds lagervaror inom 2 – 3 dagar och produkter som tillverkas mot order inom 3 – 4 veckor. Ring oss på 0472 - 26 16 00 eller sänd ett mail till info@gbp.se om du vill avtala en bestämd leveranstid.När GBP Ergonomics AB mottagit och registrerat din order reserveras varorna i vårt ordersystem. Detta gör att vi kan garantera att "först till kvarn" också får varorna först, även om inte alla varor på beställningen finns för leverans.

3.7 Leveransförsening

Försenad leverans ger inte köparen rätt till ersättning eller annullering utan att detta skriftligen accepterats av GBP Ergonomics AB.

3.8 Frakt och leverans

GBP Ergonomics AB levererar inom Sverige. Om du har frågor som rör leveranser utanför Sverige, kontakta försäljningsavdelningen på info@gbp.se eller telefon 0472 - 26 16 00. Om inget annat särskilt har avtalats, gäller INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place) mottagarens adress på gatunivå. Inbärning, montage eller annan godshantering på mottagares adress ingår ej, om inte detta är specificerat i ett skriftligt avtal. Ansvaret för varan övergår till köparen vid mottagande av leveransen, enligt avtalet. Om köparen underlåter sig att överta vara som ställts till hans eller hennes ansvar enligt avtal har köparen likväl ekonomiskt ansvar för inkomstbortfall och skada som inte beror på varan i sig självt.

3.9 Leveranskontroll, varumottagning

När du tar emot varorna skall du kontrollera att dom stämmer med beställningen, om den har blivit skadad under transporten eller om något saknas. Om varan skadats under transporten och det syns på emballaget skall det skrivas på fraktsedeln vid mottagandet av varan. Be chauffören eller utlämningsstället signera handlingarna! Meddela oss inom 7 dagar, gärna med dokumentation i form bilder eller liknande. Synliga skador som inte anmälts vid varumottagandet berättigar inte till ersättning.

3.10 Retur- och ångerrätt

Du har retur- och ångerrätt inom 14 dagar från det att varan mottogs, om varan inte motsvarar dina förväntningar. Då gäller följande:

1. Kontakta GBP Ergonomics AB per telefon 0472-26 16 00 eller via e-post till info@gbp.se och informera om, att du vill returnera varan.
2. Kund- och ordernummer måste alltid uppges vid alla kontakter.
3. Varan du önskar att returnera, skall vara oanvänd, oskadad och väl förpackad i originalemballaget.
4. Köparen betalar själv kostnader för returtransport vid bruk av returrätten.
5. Returnerad produkt - som måste vara i oskadat skick - krediteras till 80 % av ordervärdet.
6. Vi ersätter inte skador, som förorsakats av kunden.
7. Vid köp av större kvantiteter måste du först beställa ett prov för att returrätten ska gälla.
8. Returrätten gäller inte för beställda varor, som inte är lagerförda.

Vänligen returnera inte varor innan du först avtalat detta med GBP Ergonomics AB samt erhållit ett returnummer. Returer utan avtal krediteras ej.

3.11 Reklamation vid brister

Om det föreligger brister vid varas leverans skall du inom rimlig tid efter det att det bristen uppdagats kontakta oss och påpeka bristen. GBP Ergonomics AB tillåter sig att tolka inom rimlig tid som 7 arbetsdagar efter det att du mottagit varan. Om leveransen har brister, som inte som inte beror på er eller förhållanden hos er, skall vi utan onödig väntan välja mellan att rätta till felet, skicka ersättningsprodukter eller komma överens med dig om en prisreducering. Bristen skall åtgärdas eller ersättningsprodukt skall sändas utan kostnader och med minsta möjliga problem för er. Fel varor eller saknade varor i förhållande till orderbekräftelsen, som inte beror på att varor är restnoterade, har vi egna rutiner för att hantera så snabbt och enkelt som möjligt. Kontakta oss omgående på 0472 - 26 16 00 eller via mail på info@gbp.se. Vi kommer sedan att reda ut vad som hänt. Vänligen returnera inga varor utan att först avtalat detta med oss på GBP Ergonomics AB.

3.12 Köparens rättigheter vid leveransförsening

Om vi inte kan leverera varan eller levererar den senare än avtalat och det inte beror på dig eller betingelser hos dig så har du rätt att häva avtalet och få pengarna tillbaka med avdrag för kostnader som vi haft i samband med beställningen (ex. transportkostnader, tillverkningskostnad på ej lagerhållna produkter). Återbetalningen sker inom 30 dagar från hävningen. GBP Ergonomics AB ansvarar inte för någon som helst skada till följd av att de aviserade leveranstiderna överskridits.

3.13 Köparens rättigheter vid fel på varan

Om det är något fel på varan och det inte är ditt fel eller p.g.a. dina villkor har du enligt Distans- och hemförsäljningslagen rätt till:
1.     Avhjälpande av felet, dvs. att vi reparerar varan.
2.     Omleverans, om felet inte går att reparera.
3.     Prisavslag när felet är av mindre betydelse för dig och om vi inte hellre reparerar eller omlevererar varan.
4.     Häva köpet om felet är av stor betydelse för dig.

Du måste anmäla reklamationen till oss enligt avtalets punkt. 3.11. Vi har dock rätt att i första hand erbjuda dig avhjälpande eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig.

3.13.1 Sexmånadersregeln

För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

 

3.14 Säljarens rättigheter vid köparens avtalsbrott

Om du inte betalar eller uppfyller övriga förpliktelser enligt avtalet och detta inte beror på oss eller våra skyldigheter kan vi:

1.     Hålla inne varan och kräva att du uppfyller avtalet.
2.     Om varan inte hämtas ut från transportören kan vi debitera terminalkostnader och returfrakt.
3.     Kräva betalning, eventuella räntekostnader (enligt kontraktet), inkassokostnader samt terminalkostnader och returfrakter.
4.     Häva köpet och vid beställning där varan tillverkas mot order debitera våra extrakostnader som avtalsbrottet innebär.
 

3.15 Reservation

Vi strävar efter att ge dig så korrekt information som möjligt om våra produkter. Vi reserverar oss dock för skriv- och tryckfel som kan förekomma, detta kan innebära att vi inte kan leverera en produkt så som den är beskriven i vår nätbutik, katalog eller övrigt marknadsföringsmaterial. Vi förbehåller oss också rätten att annullera din beställning eller delar av den när produkter blir slutsålda eller ej tillverkas längre. Om en produkt har tagit slut och inte kan återanskaffas kommer vi att meddela dig det, eventuellt tillsammans med information om ersättningsprodukter. Du har då möjlighet att acceptera vår ersättningsvara eller att annullera beställningen. På grund av produktionstekniska orsaker, bildskärmars möjlighet att återge färger kan det förekomma färgavvikelser mot varorna som visas i nätbutiken, katalogen och övrigt marknadsföringsmaterial. Vi reserverar oss också till produkt- och konstruktionsförändringar samt händelser som ligger utanför vår kontroll, ex. naturkatastrofer, krig mm. (force majeure). Vidare reserverar vi oss för prisförändringar, det är priset på orderbekräftelsen som gäller. Vårt ansvar är utan förbehåll uppåt begränsat till fakturavärdet på själva varan och vi kan inte belastas för eventuella följd- eller merkostnader.

3.16 GDPR och personuppgifter

GBP Ergonomics eftersträvar en hög nivå av dataskydd för att du ska känna dig trygg och säker. Vi har följande rutiner när det gäller GDPR och vi samarbetar med underleverantörer som uppfyller kraven på en säker databehandling enligt GDPR. För att vi ska kunna ingå ett avtal med dig behöver vi bland annat ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det här är den information vi behöver för att leverera produkterna till dig samt att kontakta dig om villkoren i samband med beställningen. Vi är också skyldiga att behålla denna information i samband med redovisning, skattehantering och eventuell garanti/returhantering så att historiken inte kan raderas. Alla personuppgifter lagras och hanteras emellertid i enlighet med och som beskrivs i EU: s databeskyddsförordning, The General Data Protection Regulation (GDPR).

3.17 Tvist

Parterna skall försöka att lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte är möjligt bör kunden kontakta Allmänna Reklamationsnämnden för att få tvisten prövad.